Investeringar

Vi förvärvar lönsamma bolag inom hälsoområdet och förädlar dem inom Curusgruppen genom synergier med innovativa tillväxtbolag, kapital och marknadsföring.

Core investments

Aktivera

Aktivera består av två stora rehabkliniker som servar patienter i norra Stockholm på uppdrag av region Stockholm. De erbjuder rehabinsatser av erfarna och duktiga fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeuter och dietister. De arbetar enligt ett multimodalt arbetssätt, vilket innebär att patienter kan komma att få träffa flera professioner parallellt om det bedöms gynna behandlingen. Utöver rehab erbjuds hemrehab och digital rehab via videobesök.

 • Område: Vård
 • Land: Sverige
 • Förvärvades av Curus: 2023

Health Amplify

Över 30 000 läkare använder appen e-Förskrivning för att förskriva läkemedel. Med över 60 procent av läkarkåren uppkopplad är e-Förskrivning Sveriges största förskrivningsplattform. Tjänsten är en applikation som gör det möjligt att skriva elektroniska recept på läkemedel och hjälpmedel direkt i mobilen. Appen riktar sig till läkare, tandläkare, barnmorskor och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

 • Område: Digital hälsa
 • Land: Sverige
 • Förvärvades av Curus: 2023

Add Health Media

Add Health Media är ett helägt bolag av Curus. Företaget grundades 1999 och är en av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin. Företaget har alltid haft patienten i fokus oavsett om det gäller att utbilda läkare för att hjälpa patienter bättre eller ge högkvalitativ men lättförståelig information till de som vill veta mer om sin sjukdom. I samarbete med vården och patienter har flera olika tjänster utvecklats och avvecklats under åren för att stötta människor att öka sin kunskap och motivation kring sin hälsa. Idag har Add Health Media tjänsterna DOKTORN.com och DOKTORN väntrums-TV som når allmänheten samt PraktiskMedicin.se som når vårdpersonalen. Alla tjänsterna är dominerande inom sin kategori och finns i alla Nordiska länder.

 • Område: Digitalt medieföretag
 • Land: Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Förvärvades av Curus: 2021
 • Förvärv inom Add Health Media: Eurocast (2007), Nordisk Väntrums-TV (2012), Three Doctors (2017) och Occident (2019).

Pharma Industry Publishing

Pharma Industry Publishing kompletterar Add Health Medias breda portfölj av tjänster för kommunikation till såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal, framför allt till specifika specialistsegment inom sjukvården. Pharma Industry är dominerande inom medier till läkemedelsindustrin och till onkologi- och neurologiläkare i Sverige. Via varumärkena Onkologi i Sverige och Neurologi i Sverige når de ut till alla som arbetar med dessa patientgrupper. I portföljen finns även Pharma Industry, Pharma jobb och PI Academy som främst riktar sig till läkemedelsindustrin och dess leverantörer.

 • Område: Medieföretag
 • Land: Sverige
 • Förvärvades av Curus: 2022

Growth investments

Wellon

Wellon är en hälsostartup med fokus på skräddarsydda kosttillskott. Genom att erbjuda konsumenter tester och personligt anpassade rekommendationer strävar bolaget efter att göra det enklare och mer effektivt för individer att uppnå optimal hälsa. Det råder en tydlig trend där allt fler söker skräddarsydda lösningar för sina kosttillskott, särskilt i ljuset av att nya kosttillskott ständigt lanseras på marknaden. Wellon har löst detta genom att deras näringsrekommendationer är personliga och enkla att följa samt att man endast använder kosttillskott från välkända och välbeprövade varumärken. Dessutom har de en egen maskinpark för dosdispensering, vilket ytterligare stärker deras position på marknaden.

 • Område: Skräddarsydda kosttillskott
 • Land: Sverige och Europa
 • Investering: 2023

Rekonnect

Rekonnect är en B2B-lösning för medicintekniska företag för att uppfylla krav på övervakning efter marknadsintroduktion enligt MDR. Funktionerna omfattar ärendehantering, digital utbildning och återkoppling från användare av utrustning. Vår vision är att hjälpa medicintekniska företag att påskynda sina innovationer till användning inom sjukvården genom att skapa en bro mellan innovatörer av medicintekniska produkter och sjukvårdspersonal.

 • Område: Digital plattform för “post-market surveillance” av medicintekniska produkter
 • Land: Lund, Sverige
 • Investering: 2023

Measurlabs

Measurlabs tillhandahåller laboratorieanalyser och testtjänster för alla typer av material och produkter. De kombinerar de bästa metoderna från hundratals laboratorier i en tjänst och gör det otroligt enkelt att köpa laboratorieanalyser för komplicerade material och produkter. Measurlabs tillhandahåller testtjänster och certifieringar för alla material, produkter eller kemikalier. De hjälper produktutvecklare och kvalitetsansvariga att få den information de behöver om sina produkter.

 • Område: Digital plattform för labbtester
 • Land: Helsingfors, Finland
 • Investering: 2022

Ment

Ment är en digital plattform som erbjuder individuellt stöd och vägledning för personer med ADHD. Med hjälp av Ments plattform, kan individer med ADHD få rätt stöd vid rätt tidpunkt genom en smart och digital vardagscoach som möjliggör en fungerande vardag och ökat välbefinnande för dessa individer.

 • Område: Digital serviceplattform för individer med ADHD
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2022

Mindler

Största aktören inom digital vård för mental hälsa i Sverige och har lanserat sin tjänst i flera Europeiska länder. Trygg psykologisk hjälp direkt i mobilen med över 250 legitimerade psykologer. Mindler vill bryta stigmat med mentala hälsoproblem och skapa den effektivaste behandlingen för mental hälsa som når alla som har behov.

 • Område: Digital vårdgivare mental hälsa
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2018

Doctrin

Doctrin har utvecklat digitala verktyg som automatiserar delar av patientresan. Det minskar administrationen och hjälper vårdgivaren att frigöra resurser så att läkare och vårdpersonal kan lägga mer tid på omsorg om patienterna. På Doctrin jobbar tekniska utvecklare tätt tillsammans med läkare med bred medicinsk kompetens och förståelse för vårdgivarens verklighet. Idag används Doctrin av de största privata vårdgivarna i Sverige och har även kunder internationellt. Resultaten är kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, minskade kostnader, gladare vårdpersonal och nöjda patienter.

 • Område: Digital hälsoplattform
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2017

Colivia

Colivias vision är att revolutionera hur vårdbemanning fungerar i Europa. Hälso- och sjukvårdspersonal är en av de viktigaste resurserna i vårt samhälle och att deras tid och intresse måste hanteras mer effektivt. Colivia erbjuder därför en appbaserad plattform som matchar sjukvårdspersonal med passande vårduppdrag – enkelt, snabbt och tryggt. Genom att automatisera bemanningsflödet av konsulter och uppdrag, vilket för närvarande är en mycket manuell och arbetsintensiv process, kan man sänka kostnaden för vårdbemanning och samtidigt ta kundupplevelsen till en ny nivå.

 • Område: Digital vårdbemanning
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2016

Knodd

Knodd startades för att vägleda, ge trygghet åt och stärka föräldrar. På Knodd bygger man framtidens barn- och familjevård. De jobbar för att skapa tryggare och mer personlig vård på sätt som sätter barnens och föräldrarnas behov i fokus. På så sätt vill Knodd även minska onödiga besök till akutsjukvård och ge rätt vård på rätt nivå. Visionen om Knodd startade då barnläkaren och neonatalogen Pontus Johansson träffade de digitala produktutvecklarna Jakob Hedlund och Josefine Svegborn. Tillsammans bestämde de sig för att möta föräldrars behov på sätt som grundar sig i modern teknik, patientcentrerad produktutveckling och gedigen erfarenhet av barns hälsa- och sjukvård. Idag är Knodd en av Sveriges största aktörer inom barnhälsovård.

 • Område: Digital barnsjukvård
 • Land: Göteborg, Sverige
 • Investering: 2019

Health Integrator

Health Integrator stärker individens förutsättningar att hitta skräddarsydda metoder och uppnå långsiktiga förändringar av levnadsvanor, för att må bättre och förebygga folksjukdomar, som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom. Health Integrator:s hälsoplattform ger enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på ett ställe. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer individen de hälsotjänster, aktiviteter och betalningssätt som passar bäst. Hälsoplattformen ger individen möjlighet att konsumera valda hälsotjänster utifrån sina unika behov och förutsättningar. Health Integrator är först i världen med att finansiera förebyggande vård med hälsoobligationer.

 • Område: Digital förebyggande vårdplattform
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2020

Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har MediCheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning. MediCheck är i dag ledande inom digital specialistvård i Sverige och har digitala specialistkliniker inom tio terapiområden, bland annat allergi, akne, gastroenterologi, psykiatri, kardiologi med flera.

 • Område: Digital specialistvård
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2016

Vitala

Vitala är ett digitalt e-hälsoföretag som tillhandahåller lösningar för ett av de största problemen för människor idag – inaktivitet och minskat välbefinnande. Med Vitala-appen får patienter tillgång till medicinsk träning och rehabilitering framtagen av läkare och fysioterapeuter. Vitalas medicinska träningsgenerator skapar träningspass i realtid anpassade efter sjukdom, funktionsförmåga, dagsform och målsättning. Vitala har även utvecklat en digital rörelseanalys där individer med smärta kan få enkel hjälp med rätt rehabiliteringsövningar - allt för att inte låta smärta begränsa den som önskar bli mer fysiskt aktiv och därmed bli vitalare.

 • Område: Digital plattform för medicinsk träning
 • Land: Umeå och Stockholm, Sverige
 • Investering: 2020

Eatit

Digital vårdgivare med fokus på övervikt och metabola sjukdomar. Eatits digitala plattform gör det möjligt för dietister och annan vårdpersonal att hjälpa sina patienter på ett sömlöst och smidigt sätt. Företaget använder ett vetenskapligt validerat behandlingsprogram som löper över fler månader och med uppföljningar upp till två år för att säkerställa långsiktiga resultat. Eatit är idag ledande inom digital överviktsbehandling i Sverige.

 • Område: Digital överviktsklinik
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2021

Dropmed

Dropmed är Sveriges första oberoende medicinska marknadsplats. Målet är att skapa Europas största inköpsportal för direkthandel mellan vårdgivare och leverantörer. Via Dropmed kan vårdgivare samla alla leverantörer och förenkla sina inköp och leverantörer når ut till fler vårdgivare samt digitaliserar sin försäljning. Med Dropmeds plattform kan vårdgivare enkelt klicka hem artiklarna de behöver och i stället lägga sin tid på patienterna. Leverantörerna brottas många gånger med gamla system och avsaknad av digital närvaro. Nu kan dom enkelt erbjuda sina produkter via Dropmeds plattform. Tid sparas och nya relationer skapas.

 • Område: Digital marknadsplats för Medtech
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2022

Ella

Ella erbjuder digitala möten med vårdpersonal inom kvinnohälsa för att förebygga och behandla besvär och komplikationer som är vanliga under och efter graviditeten. Målet är att Ella ska vara en avlastande resurs för barnmorskor och ett komplement till de fysiska besöken hos mödravården. Ella kommer att finnas tillgänglig under graviditeten och efter förlossningen med anpassad vård. Tillsammans med sin fysioterapeut skapas en individanpassad plan med digitala vårdmöten och evidensbaserade träningsprogram som löpande uppdateras allt eftersom förutsättningarna förändras. Ella är framtidens mödravård.

 • Område: Femtech - Digital mödravård
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2022

IP Enabler

Bolaget har ett unikt brett patent i USA som skyddar kombinationen läkemedel tillsammans med en digital lösning, exempelvis en mobil app som följer följsamhet till behandling, effekt, biverkningar med mera. Detta är det första patentet i sitt slag som möjliggör för techbolag och läkemedelsbolag att satsa på forskning och utveckling av digitala lösningar som kan hjälpa patienter och kunna få ”return of investment”. Kombinationen av läkemedel och digitala lösningar har kunnat öka effekten av läkemedelsbehandlingen vilket ökar betalningsviljan från myndigheter.

 • Område: Patent - Läkemedel + Digital lösning
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2020

Migränhjälpen

I Sverige finns det ca 200 000 personer med kronisk migrän, där absoluta merparten är obehandlade. Skulle den patientkategorin kunna få hjälp så skulle mycket vara vunnet med ökad livskvalité och minskade sjukskrivningar. Migränhjälpen vill genom sin digitala migränklinik hjälpa dessa människor att få rätt diagnos och rätt behandling. Det sker genom att patienten kan vända sig direkt till Migränhjälpen och genom en algoritm få en diagnos av en neurolog. Sedan kommer patienterna att kunna sättas in på lämplig läkemedelsbehandling där de kontinuerligt följs upp år efter år, och ibland livslångt. Migränhjälpen har en databas med mycket viktig information kring bland annat vilken effekt olika läkemedel kan ha på antalet minskade migrändagar varje månad. Idag är Migränhjälpen Sveriges största migränklinik.

 • Område: Digital migränklinik
 • Land: Jönköping och Stockholm, Sverige
 • Investering: 2019

Geras Solutions

Geras Solutions jobbar med att drastiskt förbättra livet för miljontals människor som direkt eller indirekt påverkas av kognitiv svikt eller demenssjukdomar, så som Alzheimers. Detta gör vi genom att digitalisera traditionella former av demensvård och därmed överbrygga många av de hinder som i dagsläget möter denna utsatta patientgrupp. Geras Solutions erbjuder ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång genom livsstilsförändringar, och uppmuntrar individer att spåra samt hantera sin hälsa över tid.

 • Område: Digital diagnostisering och stöd vid demens
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2019

Belly Balance

Belly Balance är Sveriges ledande IBS-behandling online där 85% blir bättre. IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en funktionell mag- tarmsjukdom som drabbar cirka 15-20% av hela världens befolkning. Belly Balance erbjuder hjälp genom kostbehandlingen FODMAP och livsstilsförändringar. IBS-skolan ger inblick i stresshantering i form av Yoga för magen, andningsövningar och mindfulness. Som medlem får man även FODMAP-vänliga recept och veckomenyer samt möjlighet att chatta med dietister. I webshoppen finns FODMAP-vänliga produkter och kokböcker.

 • Område: Digital IBS behandling
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2019

Nutrinovate

Nutrinovate är resultatet av en grupp forskare, entreprenörer och kreatörer som fann en gemensam drivkraft – att bryta ny mark inom hälsa genom att kombinera det senaste inom forskningen och innovation. Vi vill att det ska vara enkelt att hålla sig frisk och bygga en inre styrka. Genom att förena okonventionellt tänkande, progressiva arbetssätt och vår sammanlagda kompetens som består av flera decennier inom forskning och den traditionella läkemedelsbranschen löser vi problem med konsumenten i fokus. Vår grundfilosofi är att förbättra både enskilda individers och hela planetens hälsa med ett produktsortiment som hämtar sin kraft från kända och beprövade substanser kombinerat med ett innovativt angreppssätt.

 • Område: Nutraceuticals
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2018

Healthmakers

Healthmakers har tjänsten Kura Vård som är en nationell digital vårdplattform och marknadsplats för vård där många vårdgivare kan bli medlemmar. Plattformen tar hänsyn till olika vårdgivares behov och anpassas efter om det är en vårdcentral, specialistklinik eller psykologmottagning. Kura har en lösning som gör att Regionernas ersättning stannar i Regionen.

 • Område: Digital vårdplattform
 • Land: Göteborg, Sverige
 • Investering: 2018

Curoflow

Curoflows digitala plattform hjälper vårdgivare att ge sina patienter en friktionsfri vårdkedja. Plattformen som utvecklats på rekordtid med kunskap från vad som funkar och inte funkar på andra digitala plattformar har chatt, video samt utvecklar en unik remisshantering för säkra kvalitet och effektivitet. Curoflow anpassar sin plattform efter kundens behov och har CE-märkning enligt MDR samt GDPR säkrad videotjänst. Curoflow hette tidigare Remisshjälpen.

 • Område: Digital vårdplattform
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2018

Alumni

FindOut Diagnostic

FindOut utvecklar och säljer diagnostiska självtester i ett gemensamt koncept sedan 2001. Produkterna marknadsförs i Norden och Europa. Genom en inbyggd algoritm i mobilkameran möjliggör FindOut några av de vanligaste labproverna i hemmiljö. Metoden kommer revolutionera sättet hur labprover tas idag och möjliggöra digital vård från digitalt möte med läkare, labprov i hemmet och sedan en digital uppföljning från läkaren samma dag.

 • Område: Digital AI diagnostik
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2016

Olivia

Olivia vill att kvinnor ska ha kontroll över sin hormonella resa, inte känna sig begränsade och förvirrade över det. Olivas mobilapp guidar och följer kvinnors resa genom klimakteriets bergochdalbana. Användarna får hjälp att kartlägga sina symptom för att se vilka livsstilsvanor som kan lindra symptomen genom KBT-baserade program.

 • Område: Femtech - stöd genom klimakteriet
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2022

Learning2sleep (Exit 2022)

Learning2Sleep förändrar och förbättrar människors liv genom en effektiv och lättillgänglig sömnbehandling. Behandlingen är platsoberoende och läkemedelsfri som ger möjligheten för fler människor att få hjälp med sina sömnproblem. En tillgänglig digital vård där rådande livssituation, bostadsort eller långa väntetider inte ska behöva begränsa eller stå i vägen för att få professionell vård. Learning2Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt. Företaget är listat på Nasdaq First North.

 • Område: Digital sömnklinik
 • Land: Malmö, Sverige
 • Investering: 2019 (Exit 2022)

ScientificMed (Exit 2021)

Bolaget utvecklar en CE-certifierade e-hälsoplattform med e-treatments (digitala behandlingar) för specifika läkemedel och cancerbehandlingar. ScientificMed har som mål att markant förbättra behandlingsresultatet med cancerläkemedel genom att tillhandahålla digitala verktyg och tjänster för sjukvårdspersonal och patienter. Bolaget har tillsammans med läkemedelsföretag, vårdgivare och Karolinska Institutet genomfört flera kliniska studier och utvärderingsprojekt med positiva resultat. Bolaget förvärvades av Cuviva 2021.

 • Område: Digitala terapier
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2018 (Exit 2021)

PictureMyLife (Exit 2021)

PictureMyLife har en digital, bildbaserad dagbok för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Den möjliggör enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola eller mellan daglig verksamhet och boende och familj. Tjänsten används redan av ett 40-tal skolor och ett antal boenden och dagverksamheter. Plattformen är CE-certifierad och kan förskrivas av läkare i vissa Regioner.

 • Område: Digital plattform för äldrevård och skola
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2018 (Exit 2021)

Symbiome (Exit 2021)

Symbiome ger en personligt utformad analys utifrån patientens tarmflora med hjälp av AI. Med ett enkelt hemtest tar man ett prov och skickar in. Provet analyseras och svaret matchas mot tarmfloror typiska för individer med vissa sjukdomar, exempelvis typ 2 diabetes, övervikt, depression, IBS och inflammation. Symbiome förvärvades av Learning2Sleep.

 • Område: Tarmfloraanalys med AI
 • Land: Stockholm, Sverige
 • Investering: 2019 (Exit 2021)

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.