Allergan

2018

Allergan – Kronisk migrän

Allergan är ett globalt läkemedelsföretag med verksamhet i över 100 länder. Allergan utvecklar, producerar och säljer läkemedel och andra produkter inom bland annat ögonvård, urologi, centrala nervsystemet och medicinsk estetik.

Allergans mest välkända läkemedel är Botox. Många förknippar kanske Botox främst med skönhetsbehandlingar, men Botox är ett läkemedel med många olika användningsområden. Bland annat kan patienter med kronisk migrän få behandling med Botox.

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny sajt för just personer som lider av kronisk migrän. Målet med sajten är både att sprida kunskap om olika behandlingsformer, underlätta för patienten att få behandling men också förmedla en känsla av hopp.

På sajten finns såväl information som olika verktyg, till exempel migräntestet och en huvudvärkskalender. Det finns också hjälp för att enkelt hitta rätt läkare.

Allergan har begreppet livskvalitet som en vägvisare för att inspirera företaget och guida dem i allt de gör.

Förbättrad livskvalitet är också något många patienter med kronisk migrän drömmer om. Detta är något vi har tagit fasta på utformningen av sajten och målet bättre livskvalitet har fått vara vägvisande i val av film, copy, bilder och struktur.

Resultatet blev en modern sajt med film på startsidan, en användarvänlig struktur och full responsivitet.

Vi har även lanserat en norsk version av sajten för den norska marknaden. 

Söderenergi

2019

Söderenergi

Se case

Bristol-Myers Squibb

2018

BMS – Eliquispatient

Se case

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.