Praktisk Medicin

Praktisk Medicin är en av de mest använda informationskällorna för läkare och annan vårdpersonal. Här beskrivs de ca 1 000 vanligaste åkommorna och ett stort antal läkare bidrar till att informationen hålls uppdaterad.

Annonsera

En lättare yrkesvardag

Det läkare har minst av är nog tid. Tid för vidareutbildningar, informationsmaterial eller långa, komplicerade, texter som, när man har tid, kan vara utmärkta men inte alltid fyller rätt funktion. Det här är vi medvetna om och har därför fortsatt att bygga Praktisk Medicin som innefattar snabba och kreativa informationslösningar på plats, väl underbyggda och effektiva vidareutbildningar och ett beslutsstöd i digital och tryckt form som underlättar den kliniska vardagen.

Den aldrig sinande kunskapsbanken

I 40 år har Praktisk Medicin boken varit en del av många läkares vardag. Vi vill att läkare ska fortsätta att vara spjutspetsen inom vården, med ständig tillgång till en aldrig sinande kunskapsbank. För att underlätta det här kunskapsintagandet förvaltar och förädlar vi nu Praktisk Medicin.

För vården i framtiden - PM Academy

Under Praktisk Medicin utvecklas nya format på specialutbildningar och smartare sätt att snabbt och effektivt informera om nya och uppdaterade behandlingsriktlinjer. Via utbildningsplattformen PM Academy som finns i alla Nordiska länder kan läkare och annan vårdpersonal utbilda sig när det passar dem. För en tryggare vård idag och i framtiden.

PraktiskMedicin.se

Ett av Sveriges mest använda beslutsstöd för läkare sedan 40 år tillbaka. Innehållet på sajten uppdateras löpande. Sajten besöks varje månad av hundratusentals användare där flertalet kommer från landstingens servrar och de stora privata vårdgivarna.

På sajten finns även utbildningsplattformen PM Academy som är digitala utbildningar för läkare. PM Academy finns i alla Nordiska länder.

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.