E-hälsa

6 miljoner patientärenden genomförda i Doctrins plattform

2023/07/06

Doctrin är Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård och har sedan 2016 stöttat vårdgivare att intelligent digitalisera och automatisera patientresan. Nu har över 6 miljoner patientärenden hanterats av vårdgivare i Doctrins plattform och endast 0,2% av de hanterade patientärendena hänvisas till akutmottagning

Att söka och få vård via digitala tjänster är för många självklart. Fler vårdgivare har under senaste åren förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter, och utvecklingen går snabbt. Idag hanterar över 350 vårdmottagningar i Sverige, Norge, Tjeckien och Storbritannien, inom primär- och specialistvården, varje dag sina inkommande patientärenden i Doctrins plattform.

Nu når Doctrin en ny milstolpe när över 6 miljoner patientärenden har hanterats i plattformen. Med utgångspunkt i data från Doctrins plattform har Doctrin listat vilka åldersgrupper som söker vård digitalt och hur dessa ärenden hanteras av vårdgivarna.

Kartläggningen visar att de som kontaktar och får hjälp digitalt är spridda mellan olika åldersgrupper. Den största gruppen som sökt vård via en digital ingång är de mellan 30-44 år (28%). Vidare visar kartläggningen att 19% av de som sökt vård digitalt hos sin vårdgivare via Doctrins plattform är 60 år eller äldre. När de gäller de yngre så står åldersgruppen 15–29 år för 21% av ärendena. Det skiljer sig från tidigare rapporter som visat att en stor andel av digitala vårdkontakter (jämfört med fysiska besök i primärvården, i Sverige) utgörs av unga vuxna (Sveriges kommuner och regioner, 2021).

79% av alla ärenden som kommer in digitalt hanteras fullt ut digitalt av vårdgivaren, enligt kartläggningen. Det innebär i praktiken att patienten inte behöver ett fysiskt besök på mottagningen för att kunna få vård. Det betyder även att det är 21% av ärendena som hänvisas till ett fysiskt möte. Av alla ärenden är det endast 0,2% som hänvisas till akutmottagning och 0,4% till närakut, dvs över 99% av de ärenden som kommer in kräver inte akutsjukvårdens resurser.

– Vi är glada och stolta över att nå milstolpen 6 miljoner patientärenden genom Doctrins plattform. Kartläggningen visar att digitala verktyg är en viktig del i den verktygslåda som vården har för att hjälpa patienter i alla åldrar. Men digitala vårdmöten är inte, och ska inte vara, en separat silo. Det ska vara en integrerad del av patientresan som effektiviserar det administrativa arbetet och tillgängliggör vården. De som kan få hjälp digitalt ska få det, då frigör man tid så de som behöver fysiska besök kan få det snabbare. Vi vet från erfarenhet att vården fungerar som bäst, både för patienter och medarbetare, när det finns relationskontinuitet, dvs. att patienter får träffa samma vårdkontakt, oavsett hur man söker vård. Den kontinuiteten är något som våra kunder kan erbjuda sina patienter med hjälp av vår plattform, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare och VD på Doctrin.

Relaterade nyheter

Curus investerar i Wellon

Investmentbolaget Curus har genomfört en investering i hälsostartupen Wellon. Wellon erbjuder en tjänst där konsumenter kan testas för behov av specifika vitaminer, mineraler och andra…

Intressebolag

2023/09/20

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.