E-hälsa

Framgångsrik hälsosatsning i Region Stockholm överträffar målsättningen – fler än 50% har lämnat riskzonen för typ 2 diabetes

2023/11/07

Efter två års framgångsrik implementering av en förebyggande vårdinsats i Region Stockholm visar nyligen publicerad uppföljning att över 50% av deltagarna i hälsoprogrammet har lämnat riskzonen för att utveckla diabetes typ 2. Detta överträffar de uppsatta målen för den preventiva insatsen i regionen.

Forskning indikerar att över en miljon invånare i Sverige befinner sig i riskzonen för diabetes typ 2, baserat på att i genomsnitt 10% av befolkningen anses vara prediabetiker. Diabetes är en sjukdom som avsevärt påverkar livskvaliteten och kan leda till betydande lidande, begränsningar i vardagen och en ökad risk för följdsjukdomar, vilket medför stora kostnader för vården inom regionernas budgetar.

”Vi som är leverantör i den långsiktiga satsningen i Region Stockholm, där de preventiva insatserna finansieras med en världsunik hälsoobligation, erbjuder nu liknande åtgärdsprogram till Sveriges alla regioner. Med den positiva 24-månadersrapporten i ryggen kommer vi därför att kontakta Sveriges ledande politiker. Satsningen kan både rädda liv och kraftigt sänka vårdkostnaderna.” säger Fredrik Söder, grundare av Health Integrator.

”Vi på Curus är imponerade över de goda resultaten i studien som validerar att Health Integrators affärsidé fungerar. Vi ser en stor potential och värde i det Health Integrator erbjuder och detta är ett bevis på hur det går att bedriva kostnadseffektiv preventiv vård som är en förutsättning för vården framgent.” säger Erik Olsson Nyrén, Investment Manager på Curus.

Det förebyggande programmet i Region Stockholm, består av ett flerårigt hälsoprogram som genom förebyggande åtgärder hjälper personer i åldersgruppen 50-60 år att undvika att utveckla diabetes typ 2. Vid programstart var samtliga 925 deltagare prediabetiker. Efter två år och 360 deltagares blodprov visar det sig att över hälften (54%) inte längre befinner sig i riskzonen för diabetes typ 2. I samma mätning hade endast 7,5% av deltagarna ett långtidsblodsocker som visade tecken på att de utvecklat diabetes typ 2, vilket innebar en riskminskning med 67% jämfört med kontrollgrupper i liknande studier.

Deltagarna i programmet erhåller stöd från personliga hälsocoacher och följs upp kontinuerligt under fem år, med de mest intensiva insatserna under de första två åren. Genom en digital plattform får de tillgång till olika hälsotjänster från olika leverantörer, såsom fysisk aktivitet, kost- och sömnråd samt stresshantering. Hälsocoacher som är kopplade till programmet vägleder deltagarna genom deras hälsoresa och ger förslag på insatser för att skapa hälsosamma och hållbara levnadsvanor.

Enligt forskning kan upp till 80% av kroniska sjukdomar förebyggas genom hälsofrämjande åtgärder. Dock har endast cirka 3% av de totala hälso- och sjukvårdsbudgetarna i Sverige hittills fokuserat på förebyggande insatser. Den finansiella modell av hälsoobligationer, som tagits fram i Region Stockholm, är den första av sitt slag, även internationellt. Återbetalningen och räntan i hälsoobligationen är kopplade till framgången av de förebyggande åtgärderna. Fördelen för regionen är att vårdkostnaderna minskar avsevärt; den totala vårdkostnaden för en person med diabetes typ 2 är nära 4,5 gånger högre jämfört med en frisk person. Efter den positiva utvärderingen i den nyligen publicerade 24-månadersrapporten förväntas fler regioner överväga liknande lösningar för att, med validerad screening, identifiera och hjälpa invånare i riskzonen innan sjukdomen bryter ut.

Projektet har varit möjligt genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Skandia som finansiär och SEB som utvecklat den finansiella modellen. Health Integrator är leverantören av den digitala plattformen och det övergripande förebyggande hälsoprogrammet.

 

För mer information
Johan Bloom, VD, Curus
[email protected], 073-364 84 90

Erik Olsson Nyrén, Investment Manager, Curus
[email protected], 070–837 73 54

 

Om Curus
Curus är ett investmentbolag som investerar inom Norden med ett särskilt fokus på digital hälsa och sjukvård. Curus har möjlighet att göra både minoritets- och majoritetsinvesteringar och kan bidra med både kapital, branscherfarenhet och nätverk samt marknadsföring till våra portföljbolag. Curus har investeringar i 4 majoritetsägda bolag samt minoritet i 22 tillväxtbolag. För mer information, se www.curus.se.

Relaterade nyheter

Ny forskning – Nu är det möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt Alzheimers sjukdom

En nyligen publicerad studie genomförd vid Umeå Universitet har utvärderat en digital metod för att utreda misstänkt tidig demenssjukdom, så som Alzheimers sjukdom. Den nya…

E-hälsa

2023/02/24

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.