E-hälsa

Novo Nordisk inleder samarbete med digitala överviktskliniken Eatit

2023/05/11

Novo Nordisk inleder ett samarbete med den digitala överviktskliniken Eatit i syfte att öka kunskapen om sjukdomen obesitas, och för att främja förebyggande åtgärder inom svensk hälso- och sjukvård.

Viktminskningsindustrin omsatte 224 miljarder dollar 2021 och förutspås omsätta 405 miljarder dollar 2030. Men branschen är på väg att förändras i grunden av effektiva läkemedel som förändrar behandlingen av övervikt. Vinnarna ser ut att bli läkemedelsföretagen och de digitala aktörer som kan samarbeta med läkemedelsföretagen. Hittills har livsstilsförändringar haft måttlig effekt och många aktörer utanför den vanliga vården har kunnat sälja behandlingar eller dieter som inte har långsiktiga effekter.

Sedan läkemedlet Wegovy från Novo Nordisk har lanserats på USA-marknaden så har alla aktörer inom viktminskningsindustrin behövs anpassa sig. Weightwatchers har därför förvärvat den digital överviktskliniken Sequence i USA för 132 miljoner dollar, vilket ökade Weightwatchers moderbolags aktie med 60%. Investerarna förstår att viktminskningsindustrin är i gungning och att de som är snabbast att anpassa sig får investerarnas intresse.

Eatit är Sveriges största dietistmottagning online för behandling av obesitaspatienter. Plattformen gör det möjligt för vårdgivare att ge en standardiserad dietistbehandling. Tjänsten medför bland annat att vårdpersonalen sparar tid då de inte behöver utveckla egna behandlingar samt att behandlingsresultaten även kontinuerligt kan utvärderas och förbättras. Dietisterna, som är specialiserade inom obesitas och KBT-behandling, kan genom ett effektivt interaktivt arbete online hinna träffa fler patienter.

”Samarbetet omfattar dels ett utvecklingsprojekt med målet att i samverkan med vården förstärka de förebyggande insatserna för att nå en förbättrad hälsa, dels att genom interaktion på Eatits och Novo Nordisks digitala plattformar öka kunskapen om sjukdomen, säger Theresia Silander Hagström, VD och medgrundare Eatit.

Novo Nordisk gick nyligen ut med pressmeddelande om samarbetet med Eatit för att öka patienters kunskap och stöd för att göra livsstilsförändringar. Det är här som Eatit kommer in i bilden för att se till att patienterna får det stöd de behöver.

”Vi delar en gemensam vision om att, genom preventiva insatser, minska risken för följdsjukdomar och därmed bidra till en hållbar hälsa. Detta vill vi göra genom att öka kunskapen om obesitas samt förstärka betydelsen av långsiktigt fungerande kost- och levnadsvanor. Det finns idag brister i kunskap om och bemötande av obesitas. Vi vill med detta samarbete bidra till att människor som lever med sjukdomen kan ges möjlighet att komma i kontakt med dietister som ett stöd för en förbättrad hälsa”, säger Madeleine Wallding, Affärsområdeschef på Novo Nordisk Sverige.

Se pressmeddelande här

Se information om Eatit

 

För mer information:
Johan Bloom, VD Curus
[email protected], +46 733 64 84 90

Erik Olsson, Investment Manager
[email protected], +46 708 37 73 54

Relaterade nyheter

Symbiome vill analysera ditt bajs – Add Health Media investerar

Medtechbolaget Symbiome.io som analyserar tarmfloran i avföringen tar in en mångmiljoninvestering från Add Health Media. Samarbeten med forskare kan också leda fram till nya insikter…

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.