Add Health Media

RemissHjälpen tar in 9,3 miljoner och satsar på SaaS-lösning för vårdremisser

2020/09/02

Ineffektivitet inom vårdremisser kostar samhället ca 7,5 miljarder årligen. Genom vidareutveckling av sin digitala vårdtjänst avser RemissHjälpen att erbjuda offentliga och privata vårdgivare ett verktyg som ökar effektiviteten inom remittering och därigenom för vården som helhet. Bolaget har därför tagit in 9,3 Mkr från ett antal nya och befintliga investerare, däribland Add Health Media, Almi invest samt Linbo invest.

Den förhållandevis låga acceptansgraden för de miljoner remisser som skickas årligen uppskattas kosta det svenska samhället 7,5 miljarder kronor och bidrar till utebliven vård och onödigt lidande för landets patienter. Genom sin nya SaaS-tjänst kan RemissHjälpen erbjuda sin kompetens till andra vårdgivare och därigenom öka effektiviteten för den enskilda vårdgivaren samt för samhället som helhet. Bolagets tjänst effektiviserar remissflöden och kortar väntetider till bland annat specialister, operationer och röntgen.

Genom emissionen avser RemissHjälpen att accelerera satsningen på utvecklingen av sin SaaS-tjänst och kommer i samband med det söka nya medarbetare inom teknisk utveckling, digital marknadsföring och försäljning.

– Under maj och juni nådde vi break-even men vill nu med hjälp av nya och befintliga ägare ta snabbare kliv mot att effektivera vårdens arbete och korta vårdköerna. Vårdköer och ineffektiva vårdflöden är ett komplext problem som kostar samhället miljarder varje år. Det leder framförallt till mänskligt lidande och i värsta fall kostar det liv. Jag är därför otroligt ödmjuk och tacksam för det förtroende vi fått att satsa mer resurser på vad vi vet är en del av lösningen, säger Alexander Knezevic, VD och grundare av RemissHjälpen.

De största delägarna förutom grundarna är Add Health Media, Conscriptor (som ägs av Verdane Capital), Almi Invest, Linbo Invest, Husläkarna Falkenberg samt Belimama.

– Vi har fokuserat våra investeringar enbart på digital hälsa och var med i RemissHjälpens första investeringsrunda för cirka 2 år sedan. Vi ser att alla våra innehav har fått stor efterfrågan i och med covid-19-pandemin. RemissHjälpen ligger helt rätt och har en färdig produkt som kan skalas upp. De kommer att fylla ett stort behov i vårdens digitalisering, säger Johan Bloom, VD på Add Health Media.

RemissHjälpen har samlat in data från specialistkliniker kring vad som är viktigt för att de ska acceptera en remiss och samtidigt genomfört tusentals remisser som bekräftar att plattformen håller i verkligheten.

– Vi har samlat data kring vad som är viktigt att ha med i remissen vid varje symtom eller diagnos. Denna data är liknande över hela världen då sjukdomar inte skiljer sig åt från land till land. Därför tittar vi på att gå internationellt när vi testat Saas-modellen i Sverige. Vi har ett långt försprång mot alla eventuella konkurrenter, säger Alexander.

Kontakt:

Alexander Knezevic

+46 (0) 702-557 498, [email protected]

 

Johan Bloom, CEO, Add Health Media

+46 (0) 733 648 490, [email protected]

Relaterade nyheter

Ny forskning – Nu är det möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt Alzheimers sjukdom

En nyligen publicerad studie genomförd vid Umeå Universitet har utvärderat en digital metod för att utreda misstänkt tidig demenssjukdom, så som Alzheimers sjukdom. Den nya…

E-hälsa

2023/02/24

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.