Add Health Media

Patent i USA skyddar digitala lösningar i kombination med läkemedel

2022/05/11

Företaget IP Enabler AB erhöll redan under 2020 ett patent som skyddar att ett läkemedel används i kombination med en digital lösning. Bolaget har utvecklat patentet ytterligare för att omfatta många olika läkemedel. Tunga investerare med insyn i branschen har stöttat under resan.

2011 skickades patentansökan in till amerikanska patentmyndigheten på att kunna kombinera ett läkemedel med digital lösning såsom en mobil app. Studier genomförda med Astrazeneca visade på betydande resultat vid kombinationen läkemedel plus app. Nio år senare fick företaget sina patent godkända.

– Vi har lyckats få ett paraplypatent i USA som gör det möjligt för oss att samarbeta med läkemedelsföretag och teknologibolag som vill skapa skydd för att kombinera deras läkemedel med en digital lösning. Detta förändrar spelplanen för teknologibolagen eftersom man nu bättre kan skydda sin lösning och få avkastning på sina investeringar i forskning och utveckling genom samverkan med läkemedelsföretagen, säger Johan Cederlund, VD för IP Enabler.

IP Enablers lösning är att bland annat att licensiera ut sina rättigheter till läkemedelsbolag eller teknologibolag som vill skapa lösningar som skyddar deras läkemedel med den digitala lösningen. Det breda paraplypatentet gör det möjligt att skräddarsy patenten tillsammans med kunden för att snabbt kunna vara ut på marknaden med ett godkänt patent. Bland annat har Add Health Media, Bonit Capital och Fabian Fischer valt att stötta bolaget med kapital.

– Jag själv har en bakgrund från Big Pharma och vet att om man inte kan skydda något är det svårt att få kapital till utveckling, men de nya patenten kan förändra detta i grunden. De ekonomiska fördelarna för läkemedelsbolag är att man kan får högre ersättning om behandlingen har bättre effekt eller färre biverkningar. Här kan även äldre läkemedel utan patent få ett nytt liv om man kan visa på bättre effekt med digital kombinationslösning, säger Johan Bloom, Investment Manager på Add Health Media.

Läkemedelsföretag har som skyldighet att följa upp effekt och biverkningar av deras läkemedel. Därför är digitala lösningar, inklusive AI-lösningar, mer och mer en självklarhet. Läkemedelsmyndigheter har i ökad utsträckning accepterat digitala lösningar för uppföljning av läkemedel på marknaden och data från digitala lösningar används också idag för beslutsfattande i pris och reimbursement myndigheter, säger Thomas Lönngren, strategirådgivare och tidigare Executive Director på den Europeiska läkemedelsmyndigheten samt ställföreträdande generaldirektör Läkemedelsverket.

Se www.ipenabler.com för mer information

För mer information:
Johan Cederlund, VD, IP Enabler
[email protected], +46 70 863 60 05

Johan Bloom, Investment Manager, Add Health Media AB
[email protected], +46 733-648490

Sverre Bengtsson, Ordförande IP Enabler
[email protected], +46 708-182284

Relaterade nyheter

Erik Olsson ny Investment Manager på Curus

Curus stärker upp teamet och fortsätter sin satsning på investeringar inom digital hälsa genom rekryteringen av Erik Olsson som ny Investment Manager. Erik kommer närmast…

Investment

2022/09/20

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.